Dansundervisning

Jag undervisar alla åldrar från 2 år och uppåt och arbetar inkluderande utifrån individuella förutsättningar och olika funktionsvariationer. Förutom färdigheter som kropps- och rumsmedvetenhet, motorik, rytm, balans och koordination tränas förmågan att lyssna, fokusera, relatera till andra, samarbeta och reflektera.

 

Labans rörelseanalys fungerar som min koreografiska och pedagogiska verktygslåda. Det betyder att jag kan utgå ifrån kroppen och dess handlingar, rummet, relationer eller dynamiken i dansen och utforska olika delar inom varje sådant begrepp. Dansundervisningen kan ha olika fokus eller teman. Vad som helst kan fungera som en ingång till dansen, utforskas och bearbetas till en koreografi. Jag ger ramarna och verktygen, deltagarna bidrar med sina tankar, idéer och rörelser.

 

I min undervisning ger jag rörelsematerial som hjälper till att utveckla dansteknik och bygga rörelsevokabulär, men det egna utforskandet och skapandet ges alltid stort utrymme.

 

Exempel på sammanhang där jag undervisar är öppen förskola (barn 2-3 år och föräldrar), förskola (3-6 år), grundskola och gymnasium (estetiskt program, inklusive särgymnasium), kulturskola samt andra typer av kommunal verksamhet som mötesplats för äldre, äldreboende och särskilt boende. Jag leder dansworkshops inom Svenska kyrkan och fortbildar personal både där och i kommunal verksamhet.

 

Jag har även arbetat med dans i utsatta stadsdelar med fokus på mångfald och integration i ett fyraårigt projekt med Västmanlandsmusiken som uppdragsgivare (2012-2016) och med nyanlända barn i skolan (2018).

kontakt

 

Epost: heidi(at)humledans.se

Telefon: (+46) 0733 66 26 75

Flisavägen 37, 723 53 Västerås

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. Om ingen fotograf anges tillhör bilden Humledans/Heidi Mettiäinen.