Dans & hälsa

När vi blir sjuka kan kroppen upplevas som opålitlig och oförutsägbar. Den fungerar inte som tidigare och vardagens bestyr kan vara riktiga utmaningar. De begränsningar som upplevs i den nya livssituationen kan vara såväl fysiska som mentala och sociala. Ofta innebär en kronisk sjukdom en rad förluster; av identitet och självkänsla, arbete och relationer samt den tänkta framtiden och livsvisionen.

 

Dansen botar inte sjukdomen men kan hjälpa oss att skapa en mer personlig och kreativ relation till kroppen. När vi får kontakt med vår egen kreativitet och inre styrka kan känslan av hjälplöshet och brist på kontroll minska. Vi känner oss mer närvarande och hemma i vår egen kropp och blir aktiva medskapare istället för passiva mottagare av vårdinsatser.

 

Alla har något att bidra med. Att hitta ett eget konstnärligt uttryck i dans och rörelse berör människans alla aspekter. Min erfarenhet är att var och en som deltar i dansen får ut olika saker, beroende på behov och intressen. En del blir avslappnade och får fördjupad kontakt med sin kropp och andning. Andra blommar ut i lekfullhet och fantasi kring det de uttrycker i rörelsen. Vissa betonar den fina gemenskapen som uppstår när vi vågar visa oss själva med de sårbarheter och styrkor vi har. Dansen kan erbjuda en känsla av sammanhang och mening. Att tillhöra en grupp och dela erfarenheter kan vara starkt bekräftande och meningsfullt även ur ett existientiellt perspektiv.

 

Även i hälsosammanhang är dansen som konstform mitt arbetsverktyg tillsammans med pedagogisk erfarenhet av att anpassa arbetssättet efter olika funktionsvariationer. Frågorna jag ställer handlar om identitet, mångfald, livsberättelser och människan som subjekt med makt att forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar. Det är alltså inte terapi utan en konstnärlig aktivitet som kan ha terapeutiska effekter och komplettera vårdande insatser.

 

På äldreboenden eller särskilda boenden är det ibland lämpligt att arbeta enskilt med en person, i det egna rummet. Det handlar då om att arbeta med mycket stor lyhördhet och ett lyssnande efter ibland väldigt subtila signaler. Jag närmar mig personen med dansarens kroppsliga förhållningssätt av givande och tagande. Dansen skapas i stunden med improviserade rörelser utifrån de impulser som föds i mötet.

Sedan min examen från Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance år 2011 har jag arbetat och deltagit i en rad projekt och fortbildningar i Storbritannien och Sverige med inriktning mot dans och hälsa. Några exempel:

 

Delaktighet & livskraft. Dans för dig som haft stroke.

Ett eget projekt där personer som haft stroke eller har afasi fick möta dansen som konstform, med syfte att verka stärkande fysiskt, mentalt och socialt. I samarbete med Strokeföreningen Västerås, Afasiföreningen Västerås och Möjlighetsministeriet, finansierat av Postkodlotteriet.

 

Projektet Livsstilsförändring

Ett projekt med hälsofokus inom Västerås stad där jag ledde dansworkshops på särskilda boenden för personer med funktionsvariationer, som en av flera hälsofrämjande insatser.

 

Dans och rörelse på äldreboenden

Sedan 2013 har jag arbetat med dans och rörelse på ett femtontal äldreboenden i Västerås, på uppdrag av Västerås stad. Här möter jag personer med demens-sjukdomar, multisjuka, personer som haft stroke eller som lever med psykisk ohälsa. Det är allt ifrån deltagare som sitter i rullstol och har starkt begränsad rörlighet till personer som går med rullator eller klarar sig helt utan.

 

Dans för personer på väg ut ur missbruk och hemlöshet

I detta projekt som drevs av Studieförbundet Sensus och Stadsmissionen ledde jag workshops i dans och rörelse i rehabiliterande och stärkande syfte för kvinnor och män som var på väg ut ur missbruk och hemlöshet.

Strokeprojekt med Rosetta Life/The place

På ett neurologiskt sjukhus i London arbetade jag tillsammans med tre andra danskonstnärer med strokepatienter, med särskilt fokus på bild som ingång till dans och rörelse. Projektet drevs av Rosetta Life/The Place. Filmen "Stroke and the dancers" handlar om detta projekt.

Art of Touch

Fortbildnings- och forskningsprojekt i London med fokus på beröring som ingång till dans och rörelse. Jag var en av ett flertal danskonstnärer som arbetade med dans inom olika hälsosammanhang. Jag var främst på ett äldreboende och ett barnhospice. Projektet drevs av Rosetta Life och Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.

 

Dance Connections

Fortbildningsprojekt inom dans och hälsa i London där jag arbetade med skapande dans med skolbarn i ett utsatt område, tillsammans med en annan danskonstnär.

 

Fortbildningar inom dans och hälsa:

Dance for health and wellbeing

Teaching the aging dancer

Dans för dig med Parkinson

Teaching dance to participants with mental health issues

kontakt

 

Epost: heidi(at)humledans.se

Telefon: (+46) 0733 66 26 75

Flisavägen 37, 723 53 Västerås

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. Om ingen fotograf anges tillhör bilden Humledans/Heidi Mettiäinen.